Czy możesz dać szczeniakowi fitokannabinoidy?

Czy możesz dać szczeniakowi fitokannabinoidy?

Tak, szczeniak moe przyjmowaolej CBD lub CBG i nie martw si, to nie sprawi, e Twój szczeniak bdzie „na haju”. Olejki z fitokannabinoidami dla zwierzt swolne od THC i nie majwłaciwoci psychoaktywnych. Ponadto olej z fitokannabinoidami ma bardzo niski poziom toksycznoci. To dobra wiadomość i oznacza, e Twój nowy szczeniak nie moe przedawkowaproduktów CBD dla zwierzt.

Jeli teraz zastanawiasz si, ile fito składników moesz podaswojemu szczeniakowi, odpowiedwynosi od 0,5 do 1,5 mg na 1 kilogram masy ciała dziennie. W zalenoci od powodu zastosowania, moesz podapełndawkod razu lub podzieliji stosowadwa razy dziennie.

Wprowadzajc najlepszy olej z fito składnikami do programu zdrowotnego szczeniaka, naley wziąć pod uwagdwie wane kwestie:

 • Poniewamłode szczenita majwraliwe ołądki, dobrze jest zaczynasuplementacjod małych iloci. To da Twojemu szczeniakowi czas na dostosowanie sido nowego suplementu i zapobiegnie rozstrojom ołądka.
 • Nie przekraczaj zalecanej dawki. Chociafito składniki snietoksyczne, to wysze dawki zwikszajryzyko wystpienia niepożądanych reakcji i potencjalnych skutków ubocznych, o których za chwil.

Przed uyciem produktów z fito składnikami właciciele zwierzt domowych powinni skonsultowasiz weterynarzem. Polecamy znalezienie weterynarza, który zna działanie fito składników, omówi z wami ten temat i odpowie na wszelkie pytania zwizane z suplementacj.

Czy fitokannabinoidy są bezpieczne dla szczeniąt?

Tak, olej bogaty w fitoskładniki jest bezpieczny dla szczenit. Na podstawie wstpnych badań Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, e „nie ma moliwoci naduywania lub uzalenienia u zwierzt stosujcych fitokannabinoidy”. Raporty wspominajrównieo CBD i CBG „jako ogólnie dobrze tolerowanym, o dobrym profilu bezpieczestwa”. W tej samej notatce stwierdza si, e produkty CBD i CBG mogbypomocne w „wielu schorzeniach, od lku po nudnoci”.

Mówic najprociej, jeli chodzi o suplementacjfito składnikami, nie ma ograniczewiekowych, a fito składniki scałkowicie bezpieczne i prozdrowotne dla młodych szczenit, tak samo jak dla dorosłych i starszych psów. Właciwa dawka w połączeniu z odpowiedzialnym stosowaniem zapewnia róne korzyci zdrowotne i ogólnie polepszy stan zdrowia.

Aby skorzystaz terapeutycznych korzyci fitokannabinoidów, musisz uywawysokiej jakoci suplementów. Produkty dla zwierzt, takie jak oleje i przysmaki dla psów, swytwarzane z konopi, a nie z marihuany wic nie majw składzie nawet ladowych iloci THC. Fito składniki pozyskujemy z konopi za pomocekstrakcji CO2

i oczyszczanych w celu uzyskania optymalnej jakoci i korzyci medycznych. To dobry powód, aby dokładnie sprawdzii upewnisi, e uywasz produktu przeznaczonego dla zwierzt.

Jaki wpływ mają fitokannabinoidy na szczeniaka?

Wpływ na szczenita jest zasadniczo taki sam jak na dorosłe psy. Pomaga radzisobie z bólem, stanem zapalnym i stresem. Poprawia równiejakość życia szczenit z chorobami przewlekłymi i nieodłącznymi problemami medycznymi.

Ewentualne skutki uboczne

Warto jednak wspomnie, e tak jak w przypadku kadego innego suplementu, w rzadkich przypadkach niektóre szczenita mogodczuwaskutki uboczne po pierwszej suplementacji. Na szczęście sone łagodne i przemijajce i obejmujproblemy takie jak:

 • Suchość w pysku
Fitokannabinoidy mogzmniejszyprodukcję śliny. Szczeniak prawdopodobnie zwikszy czstotliwość oblizywania warg lub spoycie wody, aby zwalczyniezwykłe uczucie suchoci w ustach. Zwikszone pragnienie skutkuje zwikszonczstotliwocioddawania moczu. Upewnij sitylko, e szczeniak ma stały dostp do wieej i czystej wody pitnej.
 • Obnione cinienie krwi
Fitokannabinoidy mogpowodowanagły i tymczasowy spadek cinienia krwi, który zazwyczaj objawia sizawrotami głowy i zwikszonsennoci. Jeli Twój szczeniak czuje sisenny po podaniu suplementu, pozwól mu odespaefekty. Gdy szczeniak wstanie, bdzie jak nowo narodzony.
 • Biegunka
Jak wspomniano, szczenita majwraliwe ołądki i spodatne na zaburzenia trawienia, gdy spoywajnowe pokarmy. Praktykowanie powolnego wprowadzania suplementu to dobry sposób na zapobieganie biegunce. Pomocne jest równiepodawanie go podczas lub po posiłku zamiast na pusty ołądek.
 • Hamowane enzymy wtrobowe

Fitokannabinoidy zmieniajprodukcjenzymów wtrobowych, które mogwpływana sposób, w jaki niektóre leki smetabolizowane w wtrobie (dotyczy to szczególnie leków na napady padaczkowe). Przed suplementacjskonsultuj to koniecznie z lekarzem weterynarii.

Kiedy podawać fito składniki szczeniakowi?

W oparciu o istniejce, formalne badania oraz anegdotyczne dowody od włacicieli psów, suplementy fito aktywne mogpomóc psom z rónymi problemami zdrowotnymi, przewlekłymi schorzeniami i problemami behawioralnymi. Poniej znajduje sikilka sytuacji specyficznych dla szczenit, które mogskorzystana regularnej suplementacji fito składnikami:

 • Bolesne zbkowanie
W tym scenariuszu fitokannabinoidy mogpomóc w dwóch rzeczach: zapaleniu i bólu. Mianowicie, ze wzgldu na swoje właciwoci przeciwzapalne, CBD i CBG zmniejsza stan zapalny dziseł. CBD równiedoskonale nadaje sido terapii bólu, poniewazmniejsza jego odczuwanie. Złagodzenie przewlekłego bólu poprawi nastrój szczeniaka, wspomoe lepsze zachowanie i zapobiegnie destrukcyjnemu uciu.
 • Odporność
Szczenita majsłabo rozwinity układ odpornociowy. Fito składniki wzmacniajodporność, wspierajc zdrowie jelit, zwikszajc skuteczność komórek odpornociowych oraz wykazujc właciwoci przeciwutleniajce i przeciwzapalne. Ten immunomodulujcy profil zapewnia szczenitom zdrowy start w ycie.
 • Lk i nadpobudliwość
CBD podnosi spokój i relaksacj, pomagajc szczenitom podatnym na lk separacyjny, stres i hiper zachowania. CBD równoway nastrój i pomaga w stresie wywołanym hałasem, a take w agresywnoci zwizanej ze stresem . Wydłua równiecałkowity czas snu i poprawia jego jakość, co jest niezbdne dla zdrowego procesu rozwoju rosncego zwierzcia.
 • Alergie
Fito składniki moghamowauwalnianie histaminy, odgrywajc w ten sposób wanrolw zapobieganiu alergii. Opisywany jako moliwość terapeutyczna i nowa moliwość w zakresie zdrowia i chorób skóry, CBD moe pomóc w alergiach kontaktowych, atopowym zapaleniu skóry i alergiach pokarmowych. Alergie sstanem przewlekłym i spowszechne u szczenit.
 • Napady padaczkowe
Badania kliniczne na Uniwersytecie Stanowym Kolorado opisujfitokannabinoidy jako obiecujcy lek przeciwpadaczkowy (stosowany juszeroko u ludzi - Epidiolex), który równoway układ nerwowy psa i moe zmniejszaintensywność i czstotliwość napadów . Moe równiewzmocnidziałanie konwencjonalnych leków przeciwpadaczkowych.

  Jak wida, istnieje wiele powodów, aby stosowasuplementacje fito składnikami u szczenit. Fitokannabinoidy to wsparcie dla rónych problemów zdrowotnych, a najlepsze w nich jest ich profil bezpieczestwa, który eliminuje praktycznie moliwość przedawkowania.

  Kiedy nie podawać fitokannabinoidów szczeniakowi

  Tylko dlatego, e fito składniki sbezpieczne dla szczenit, nie oznacza to, e podajemy je zawsze. Mianowicie, istniejtrzy sytuacje, w których nie powinno sipodawaswojemu szczeniakowi:

  • Przy podawaniu niektórych leków na recept.
  Wykazano, e fitokannabinoidy mogwpływana produkcjenzymów wtrobowych, tym samym wzmacniajc lub hamujc działanie niektórych leków. Dlatego, jeli Twój szczeniak przyjmuje leki na recept, przed suplementacjmusisz porozmawiaz zaufanym lekarzem weterynarii.
  • Gdy istnieje niemedyczne rozwizanie problemu
  Mianowicie, jeli istnieje podstawowy problem behawioralny, taki jak lk lub agresja, pierwszym wyborem postpowania powinno byodpowiednie szkolenie lub modyfikacja zachowania. Jeli to nie zadziała, moesz przenieść problem na wyszy poziom i wdroysuplementacje fito składnikami.
  • Gdy nie ma dostpnego preparatu przeznaczonego dla zwierzt domowych
  Produkty z fito składnikami o szerokim spektrum, przyjazne dla człowieka sniekoniecznie bezpieczne dla zwierzt, poniewazawierajTHC i potencjalnie inne szkodliwe składniki (np. ksylitol). Dlatego nie powinno sipodawapsu produktów stworzonych dla ludzi. Jeli nie masz weterynaryjnego produktu z fito składnikami, lepiej nie podawaj go swojemu zwierzciu.

   

  Na koniec chcielibymy zaznaczy, e znalezienie odpowiedniej iloci fito składników dla nowego szczenicia wymaga fazy prób i błędów, poniewaniektóre szczenita sbardziej wraliwe niinne. W zalenoci od tego, czego wymaga sytuacja, proponujemy rozpocząć suplementacjna kilka dni przed wydarzeniem. Fitokannabinoidy najlepiej działajpodawane regularnie a nie doranie. Dlatego planujc uycie fitokannabinoidów na konkretne wydarzenie zacznij je stosowaz wyprzedzeniem.

  Na przykład wyobrasobie, e Twój nowy szczeniak przejawia niespokojne zachowanie podczas jazdy samochodem, a Ty masz zaplanowanwizytu weterynarza w przyszłym tygodniu. W takich przypadkach powinienewczeniej zacząć podawasuplement swojemu zwierzakowi. W ten sposób bdziesz miał czas na eksperymentowanie i znalezienie odpowiedniej dawki, która ukoi nerwy Twojego psa i zapewni dobrzabawpodczas jazdy.

  Powodzenia! Posiadanie psa to wspaniała przygoda.

  Źródła: veterinarians.org

  Powrót do blogu